Why 3D CAD Matters: SolidWorks versus Solid Edge door Evan Yares

Evan Yares heeft twee artikelen geschreven over waarom Solid Edge toch echt mee telt in de CAD markt en zelfs in zijn ogen de beste vervanger is van SolidWorks. Evan Yares schrijver van het blog www.3dcadtips.com, schrijft op zijn blog over 3D CAD news, -ontwikkelingen, CAD product innovatie en meer. Evan Yares is al sinds 28 jaar actief in de CAD en Engineering software industrie. Hij schrijft over diverse 3D CAD software zoals Solid Edge, SolidWorks, Inventor e.a. Lees hier een review over Why Solid Edge Matters, Part 1: A little history en Why Solid Edge matters, part 2: It\’s the best SolidWorks alternative. Lees verder

Advertenties

Synchronous Technology een revolutionaire 3D CAD technologie volgens CADdigest.com

Interessant artikel over Solid Edge Synchronous Technology via CADdigest.com. Het artikel is geschreven door John Evans, werkzaam als design consultant voor Autodesk. John heeft 30 jaar ervaring in diverse functies op het gebied van mechanical engineering, design, en productie. Dus hij kan zeker meepraten over van 3D CAD software als Solid Edge & productontwikkeling.

Het artikel van John Evans geeft een beeld van waarom deze technology voor de mid-range engineering industrie revolutionair is. Lees hier enkele interessante passages uit het artikel of klik door voor het hele artikel.

Lees verder

Synchronous Technology. Leg ideeën vast zodra u ze bedenkt.

In 2008 heeft Siemens PLM Software een nieuwe technologie toegevoegd aan de 3D CAD software Solid Edge. Jarenlang is gewerkt aan een nieuwe modelleer werkwijze “direct face modeling”.  Dit heeft geresulteerd in het nieuwe paradigma genaamd Synchronous Technology.  Siemens PLM Software is hiermee vele stappen verder in het direct kunnen bewerken van een 3D CAD model.  Terwijl andere CAD-software direct modeling toepassing, is Solid Edge Met Synchronous Technology nu in staat de snelheid en flexibiliteit van direct modeling te combineren met de precieze controle van 3D bematingsgestuurd ontwerpen. Synchronous Technology heeft de groeiende complexiteit van productontwerp vereenvoudigd.